Contact


Anita Minnema
06-14857230
Wilgenrand 26 2203NH Noordwijk

KvK: 56992165

Waarom Muziek Extra

Muziek Extra gaat over de kracht van muziek.
Al meer dan tweeduizend jaar is bekend dat muziek goed is voor de mens. Muziek maakt vrolijk, samen zingen of musiceren zorgt voor gezelligheid, saamhorigheid en energie! Ook wordt muziek al heel lang ingezet bij psychische aandoeningen en in de revalidatie. Dat is de kracht van muziek op het terrein van de emotie. Dit gebied is onlosmakelijk verbonden met musiceren!

Tegenwoordig hebben we, dankzij de moderne beeldvorming-technieken zoals de MRI-scan, meer kennis over het effect van muziek luisteren en van musiceren. Aangetoond is dat musiceren bijvoorbeeld ook goed is voor het cognitief functioneren. Bij actief musiceren worden verschillende functies en vaardigheden getraind: geheugen, concentratie, analytisch vermogen, fijne motoriek en oog-handco√∂rdinatie, om er een paar te noemen. Dit is de kracht van muziek op het terrein van het denken, en ook die kracht zet ik in bij het muziekonderwijs aan de verschillende doelgroepen waar ik mee werk.

Muziek Extra heeft aandacht voor zowel de emotie als het denken